Pasar pola peneira

 

Peneirar, cribar, esfarelar, bortelar, pasar pola peneira é separar as partes grosas das sutiles.

Limpar de impurezas ou defectos [unha cousa non material].