archivo del blog

miércoles, 26 de febrero de 2020

Espejismo
Sumergió los dedos en el desierto,
y con el agua del espejismo escribió un poema.

Fawzía Abú Jáled

Fulións de Manzaneda (Requeixo, Langullo, Borruga, Bidueira...)


Sen dúbida, o compoñente máis máxico do entroido é o fulión e a súa vocación de camiñante, de visitante e de hospedador.
A ronda do fulión camiña baixo o ritmo marcado das vibracións de bombos, gadañas, martelos e sachos, día e noite. Cada fulión ten un ritmo de seu, característico propio da aldea, e característico propio do instante e as persoas que o conforman. Non está suxeito a programas, horarios ou público. Non hai tumulto nen confusión no fulión. Hai estrondo, ecoar, e vibracións de tambores que converten a todos os asistentes nun único camiñante hipnotizado e guiado polo latexar dos bombos e a solemnidade da montaña. Non é posible chegar á ronda do fulión como espectador, nen tan sequera é doado atopalo, porque o fulión non é un espectáculo, se queres participar do fulión has de chegar sen presa, sen ansia, e sen expectativa, porque o principal compoñente do fulión é o tempo.
As rondas do fulión seguen o paso marcado polo grupo, sen saber cando vai parar de sonar, nin canto vai durar a parada. O fulión avanza sen parar de tocar, de bailar e de xirar, descansa, retoma forzas e continúa, segue un ritmo acompasado e ininterrumpido, mantén a elegancia e a solemnidade propia da montaña e dos ciclos naturais, non é doado domalo porque a súa esencia é o camiñar, o movemento continuo, o silencio, o son e a vibración.
O fulión é a resistencia dun rural extinguido que manten a salvo a dimensión interior fronte ás agresións externas. Fainos conscientes da conexión que mantemos co espacio e o tempo interior, en oposición á enorme presión psicolóxica á que nos somete a permanente obriga da comunicación utilitarista.
As rondas de fulións visitan as aldeas pedindo permiso previo de entrada para visitar, casa por casa, e facer do camiño un corpo e unha vibración común conectada por un tempo que non alcanza a ser expresado pola linguaxe. A toma de conciencia de determinadas experiencias para as cales a linguaxe non serve, unha forma de coñecemento dirixida a comprender o que non se pode dicir. Disciplina interior.
O fulión é algo serio, a xente camiña en silencio sen esperar nada del, cunha intención decidida de contemplación, contrario á lóxica imperante, tanto nenos como adultos participan dese oco que se abre ao silencio e a meditación, guiado polo continuo xirar da máscara e o ecoar dos tambores na montaña.
O primeiro que te extraña ao chegar e preguntar polo fulión é que ninguen responda con claridade, ninguén poida dicirche lugar e hora de inicio... Unha vez que estás dentro enténdelo, e cando outros chegan preguntando veste incapaz de responder. O fulión é unha cuestión de fé, de misterio, de humidade, de maxestuosidade, é o exército da espera, a Galicia da porta de atrás.


martes, 4 de febrero de 2020

Ciclo-génesisCualidad es el nombre que María Zambrano da a aquello que por no ser no tiene nombre, por ello le parece inadecuadamente racionalista darle esta denominación, pero sin embargo considera que nos puede sugerir aquel aspecto de lo que nos rodea con el que contactamos de una forma no racional. La cualidad es una pura presencia que se nos hace visible sin fundamento "parece estar rodeada de un abismo".
El racionalismo, convencido de que la realidad tiene una estructura racional, adopta una perspectiva limitada y selectiva ya que es ajeno a cualquier manifestación que no encaje en esta convicción. De este modo empobrece el mundo y el trato del hombre con él. Las consecuencias son de gran trascendencia porque no sólo determinan la cantidad y calidad de realidad con la que puede entrar en relación sino la raiz metafísica de la vida humana: su modo de inserción en el universo.

Y el ser humano, en tanto ser real, encuentra en él mismo que la absoluta racionalidad de lo real, la identificación sujeto-objeto, es irrealizable viviendo, y es que hay un fondo insobornable a la razón, un fondo último del vivir que María Zambrano llama "entrañas" donde se encuentran todas las formas del sentir. En él se siente instante a instante el pasar de la vida; es un "padecer" que constituye lo más íntimo: se padece porque se está vivo o se está vivo porque se padece. Se siente sin interrupción por el simple hecho de estar vivo.
Este sentimiento profundo no puede ser reducido a razón, y lo que se siente es lo que no es, lo otro, lo heterogéneo, lo cualitativo, lo que no se puede nombrar porque "Sólo se puede decir lo que de algún modo es". En los tiempos en los que se pretende un saber absoluto, todo esto, lo que no es nombrado, queda disuelto.

Este sentimiento profundo no puede ser reducido a razón, y lo que se siente es lo que no es, lo otro, lo heterogéneo, lo cualitativo, lo que no se puede nombrar porque "Sólo se puede decir lo que de algún modo es". En los tiempos en los que se pretende un saber absoluto, todo esto, lo que no es nombrado, queda disuelto.

María José Clavo Sebastián
'María Zambrano: el tiempo y su articulación con otros conceptos'