Dioniso

Hai un dito por estes lares que dí que a leña quenta dúas veces, unha cando a vas buscar e outra cando a queimas. Tamén o lume quenta por dentro e por fora.
Dioniso é o nacido dúas veces.

E no evanxelio de Lucas podemos ler estas palabras de Xesucristo:

Vin a prender lume no mundo, e oxalá estivese xa ardendo! Teño que pasar por un bautismo, e que angustia ata que se cumpra. Pensades que vin a traer ao mundo paz? Non, senón división.

Lucas 12: 49-52