no ceo como na terrapechar un intre a cabeza
así no ceo como na terra